Solvig
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210403-26

Fredningsnr.
42062

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Solvig (renaissance voldsted). Voldstedet består af en nærmest rektangulær banke, som mod vest begrænses af Arnå, mod de øvrige tre sider af en ca. 6 - 10 m bred voldgrav. Voldgraven er opfyldt ved bankens sydøstlige hjørne og over en strækning på ca. 70 m midt for bankens østside. Mod nord er graven afbrudt af en jorddæmning. Vest for denne udvider graven sig til en ca. 28 x 66 m stor dam, som ved en grøft står i forbindelse med åen. Bortset fra dammen er graven ikke vandfyldt. Indenfor den sydlige grav og de sydligste 78 m af den østre grav er en indtil 10 m bred og ca. 1 m høj jordvold. På banken ligger hovedbygning og avlsbygninger. Det fredede areal benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber mod vest langs Arnås østre bred, iøvrigt langs vold- gravens ydre overkant eller flugten af denne, hvor opfyldning har fundet sted. Det fredede areals største udstrækning nord-syd er ca. 250 m, og øst-vest ca. 160 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med fredningstyrelsen. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående aftale med fredningsstyrelsen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2000 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelsen benævnt Solvig Slot.

2000 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/00-1918
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6152: 1) Rigsrådet, hvid, Malmø. Præget 1448, nyere forskning tyder dog på 1481. 2) Slesvig-Holsten-Gottorp, Hertug Frederik III.

2002 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten afsat udfra stednavn, da kort endnu ikke foreligger.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)