Ved Gaden (A)

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210205-3

Fredningsnr.
42046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Værft, Ved Gaden (A). Højning af grundplan nærmest et parallelogram med udstrækning NØ-SV ved foden ca. 95 m, foroven ca. 88 m, bredde mod sydvest ved foden ca. 95 m, foroven ca. 82 m, bredde mod nordøst ved foden ca. 50 m; de sidstnævnte to sider er parallelle. Stor indgravning (tværmål ca. 20 m) i nordøst-hjørnet. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 - 3 m. Inden for fladens sydvestre hjørne en vand- fyldt sænkning, ca. 23 x 35 m. Lige øst for denne skærer en rampe sig fra sydvest ind i højningen. Fladens sydøst-hjørne er over en længde af ca. 1,5 m til hver side kantet af aflange granitsten. En ikke særlig markant rampe sky- der sig ud midt for østsiden. Højningen ligger i græs. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

2001 Museal udgravning
Haderslev Museum
Det er et stort værft, hvorpå der i nyere tid har ligget flere gårde. Det kunne i søgegrøften konstateres, at værftet består af mindst tre byggefaser. På den oprindelige flade ligger massive komøgslag, som med usikkerhed kan dateres til middelalderen.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

værftet set fra nord (modlys)
værftets top set fra øst
værftets fedding set fra vest
værftet set fra vest