Torup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-98

Fredningsnr.
262795

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Gård, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brønd, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brolægning, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men er ikke tinglyst: Gårdtomt, ”Torup Landsby”. På et ca. 35 x 35 m stort område, er der under ½ til 1½ m flyvesand, blevet fremgravet en af gårdene til den tilsandede landsby Torup. Syldsten af 3 hustomter ses. I Ø et 17 m langt og 5 m brede hus orienteret N-S. I N et 14 m langt og 5 m brede hus, orienteret Ø-V, og i V et 7 m langt og 4 m bredt hus, orienteret N-S. Såvel husenes omrids, som ruminddelingerne ses tydeligt. Desuden findes en del brolægning og er brønd.
Undersøgelsehistorie  (6)
1970 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1100
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Mindre udgravning foretaget i sidste halvdel af 1960'erne.

1992 Museal udgravning
Journal nr.: 1100
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Total afdækning af en trelænget, meget velbevaret, senmiddelalderlig gårdtomt med gårdsplads, brønd og partiel brolægning. Allerede i middelalderen var der foretaget en terrænregulering, der bl.a. indebar delvis bortgravning af en bronzealderhøj. Der blev fundet urner i randen af højen samt en fundtom, stensat centralgrav.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)