Gildesgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-75

Fredningsnr.
533448

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 0,75 x 15 m, på top af klippe. Flad sænkning i toppen. Græsklædt med krat og enkelte træer i løkke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en indhegnet høitliggende Løkke findes langs ad Bakken enkelte Røser; en af disse er omgivet af en flad rundtløbende Stendynge. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 0,75 x 15 m, paa Top af Klippe. Flad Sænkning i Toppen. Græsklædt med Krat og enkelte Træer i Løkke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, udfladet røse. 0,9 x 16 x 14,5 m. Toppen affladet og med en svag sænkning. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stort myrebo på toppen af højen.

Litteraturhenvisninger  (0)