Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110105-56

Fredningsnr.
140210

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/10 1904. Boelsmand Niels Chr. Christoffersen Diplom Afmærkn.: MS. 1911. løjtn. L. Lassen Høj, "Smedhøj", ("Baunehøj"), 25 x 4,7 m. Gennem top fra SØ 6 m bred gravning. Siden mod N afgravet og nedskredet. Mod NV og V overfladisk afgravet. Græsgroet i ager. MS mod S.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, hvis østlige Side er dybt udkastet fra Toppen af; Resten er velbevaret; 83 Fod i Tværmaal, 15 Fod høi. Baunehøi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, fredet Høj, 25 m. i Tværm., 4.7 m. h. Gennem Top fra SØ ført en 6 m. br., 1.5 m. d., nu tilgroet Gravning. Siden mod N. ret frisk afgravet og nedskreden (indtil en Højde af 2 m.). Siden mod NV og V. overfladisk afgravet; mod SV. et stort, ret dybt Brud. Foden rundtom afpløjet. Græsgroet i Ager. - MS mod S. - Fredlyst af Boelsmd. Niels Chr. Christoffersen, Svankjær (Dekl. thingl. 27/10 1904). Herfra iflg. Medd. (skønt Matr. Nr. ikke stemmer) B 7367 (inds. 1901): et beskadiget Bronzesværd, fundet i en Stendynge ved Bunden af Højens Nordside. E. 1877: Høj, 26 x 4.7 m.; stor Gravning mod Ø.; i øvrigt velbevaret. 'Baunehøj' (men Generalstabskortet og Deklarationen: 'Smedhøj'). [Vedr. B 7367 se sb. 80.]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Smedhøj", ("Baunehøj"), 25 x 4,7 m. Gennem Top fra SØ 6 m bred Gravning. Siden mod N afgravet og nedskredet. Mod NV og V overfladisk afgravet. Græsgroet i Ager. MS mod S.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, bevokset med et par grantræer.

Litteraturhenvisninger  (0)