Madsebakke 3
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-206

Fredningsnr.
5033107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 5033:107 Helleristninger på klippeflade. Klippe med mere end 50 skåltegn. Feltet måler ca. 1,6 x 0,8 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der ses 5 smukke Skibsfigurer, en Menneskefigur og 2 store skaalformede Fordybninger.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne tekst er oprindelig tilknyttet sb. 128. Men efterfølgende undersøgelse/opfølgning på sagen af F. Kaul godtgør, at der ikke er tale om sb. 128, men en helleristning, der ikke tidligere er blevet afsat i sb.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM "gule fredningslister". Sprængt.

1995 Museal besigtigelse
Bornholms Museum
På kanten af dette stenbrud, ved den bortsprængte klippes nordøstside undersøgtes og dokumenteredes mindst 60 skåltegn indenfor et areal på ca. 2,5x1,5 meter.

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8279/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De i 1995 dokumenterede forhold kunne bekræftes, men formentlig er der henimod 100 skåltegn.

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8279/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)