Trædestensrækken
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-80

Fredningsnr.
2409104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Trædesten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 7000 - 6401 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2409:104 Stenrække. Trædestensrække, 390 m lang, orienteret NØ-SV. De nordligste 173 m er en sammenhængende række af enkeltsten, mens stenene på den sydligste del ligger mere sporadisk.
Undersøgelsehistorie  (3)
2002 Museal prøvegravning
Journal nr.: HEM 2878
Museum Midtjylland
Trædestenrækken kan følges over ca. 390 meter. De nordligste 173 meter består af en sammenhængende, synlig stenrække. På den sydlige del findes stenbunker og spredte oppløjede sten. Ved tidligere åleje fremkom en større mængde træ, et stk. er dendrokronologisk dateret til 550 f. Kr. I tørvelagene ved broanlægget var 2 tynde sandlag. Det nederste med blandt andet hasselnødder og flint fra sen Maglemosekultur. I det øverste lag enkelte fund fra yngre stenalder.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)