Hørdum Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-3

Fredningsnr.
1403169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 m (i NØ-SV) - 10 x 5 m. 1/3 mod NV bortskåret af banelinien. Beplantet i plantage,
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor, rund Lynghøi; midt i er et Hul nedgravet ovenfra.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj; 1/3 mod NV bortgravet ved Baneanlæget. 15 m. l. i NØ-SV, 9 m. br. Top overfladisk afgravet. Stenet Fyld. Lynggroet i Hede. - E. 1877: Mellemstor Lynghøj; Hul i Top.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 m (i NØ-SV) - 10 m x 5 m. 1/3 mod NV bortskaaret af Banelinien. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger tæt ved jernbanen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)