Klinten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-79

Fredningsnr.
533449

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 1 x 15 m, på toppen af "Klinten". Flad top, ellers velbevaret. Græsklædt i løkke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klinten, en meget høi Klippebakke i hvilken et enkelt Punkt rager høit op over hele Omegnen. Oven paa dette Høidepunkt ligger en enlig flad Røse [sb.79A] ... Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 1 x 15 m paa Toppen af "Klinten". Flad Top, ellers velbevaret. Græsklædt i Løkke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, noget udflydende røse. Beliggende på en smal, N/S-orienteret, tilbagestående rest af det lille klippemassiv "Klinten", hvis øvrige dele (ihvertfald Ø og V for røsen) er fjernet ved stenbrydning. I Ø går røsens fod helt til kanten af et ca. 10 m dybt, vandfyldt stenbrud, i V befinder kanten af et noget mindre, tørt brud sig få meter fra røsen men dækket af tæt slåenkrat. Af samme årsag måltes røsen kun i N/S. Jfr. journ. 6193/74, som formentlig er en dispensation til stenbrydning inden for § 53-zonen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)