Hørdum Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-4

Fredningsnr.
1403170

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Jens Kristian Jensen, Tøttrup Diplom Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen Langhøj i ØNØ-VSV; 36 x 10 x 3,3 m. Øst for midten til- groet brud, i rygningen (7 m bredt), V herfor mindre brud. Lynggroet (enkelte graner i bruddet) i plantage. MS mod N.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa samme Lod [se sb. 3] ligger en Langhøi, som øiensynlig er kunstig opkastet; 136 Fod fra Vest til Øst, 42 Fod bred fra Nord til Syd; omtrent 10' høi; af regelmæssig Form med temmelig bratte Sider som paa en velbevaret Rundhøi. Paa enkelte Steder synes der at være gravet lidt i den.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Langhøj, 36 m. l. i ØNØ-VSV., 10. m. br., 3.3 m. h. Lige Ø. f. Midten et tilgroet Brud i Rygningen, 7 m. vidt, 1.4 d. Lige V. herfor et mindre Brud. Nordsiden mod V. overfladisk afgravet. Mod NØ. mindre Brud. Lynggroet i Hede lige S. f. Banen. MS. mod N. - Fredlyst af Grdr. Jens Kristian Jensen, Tøttrup. Dekl. thingl. 9/7 1903. - E. 1877: Langhøj, 43 m. l. i Ø-V., 13.2 m. br., c. 3 m. h. Bratte Sider; nogle mindre Gravninger.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ØNØ-VSV, 36 x 10 x 3,3 m. Ø for Midten tilgroet Brud i Rygningen (7 m bredt), V herfor mindre Brud. Lynggroet (enkelte Graner i Bruddet) i Plantage. MS mod N.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i mindre skovareal ved jernbanen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en langhøj der ligger i plantage ud til jernbane.

Litteraturhenvisninger  (0)