Hørdum Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-7

Fredningsnr.
1403172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 1,8 m. I top tilgroet brud, 5 m vidt; rævegrav med flere gange mod S, over sydsiden skelgrøft. I topbrud- det, rævegraven og ved fod i SØ ialt en 1/2 snes hovedsto- re og lidt større sten. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Jordhøi; midt i ovenfra er nedgravet et Hul.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 12 m. i Tværm., 1.8 m. h. I Top tilgroet Brud, 5 m. vidt, 0.8 d. Udflydende Fod. Lynggroet i Hede. E. 1877: Udgravet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,8 m. I Top tilgroet Brud, 5 m vidt; Rævegang med flere Gange mod S, over S-Siden Skelgrøft. I Topbruddet, Rævegraven og ved Fod mod SØ ialt 1/2 Snes hovedstore og lidt større Sten. Beplantet i Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i skov.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)