Hagelbjerggård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040203-52

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kogegrube, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fiskegård, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1991 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 15/91
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 15/91
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Forud for motorvejsbyggeri registreredes i søgegrøfter øst for Ringsted Å ved Hagelbjerggård en kogegrube og ca. 1 meter syd for i samme niveau lå en tværpil og håndtaget af en senneolitisk dolk. En stagerække på minimum 15 meter med de nederste 10-20 cm af stagerne bevaret fandtes i mosebassinet. Der er ant. tale om resterne af et fiskegærde. Ud over en lille grube med ildsprængt flint bestod fundene af løsfund fra ertebølletid og til senneolotikum. En del bearbejdede grene og stammer fremkom samt dele fra en ard.

1991 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.9/91-14
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Kulstof 14 datering
Journal nr.: AMK1991015
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Stage (X9) fra stagerække/fiskegærde (anlæg A). K-5941 NNU A 7205 Hg 27145

1993 Kulstof 14 datering
Journal nr.: AMK1991015
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Muligvis nederste del af krogard (X58), optaget fra nordende af grøft 4 liggende mellem de øvrige bearbejdede trægenstande. NNU A7205 Hg 27256

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1991015
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Ændring af jr. nr.

Litteraturhenvisninger  (0)