Hørdum By

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-15

Fredningsnr.
1403166

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903, gdr. Mads Pedersen, Overgaard. Diplom Afmærkn.: MS 1911, løjtn. L. Lassen. Langhøj, 18 x 12 x 3,5 m. Stort brud ved fod mod S. Beplan- tet med gran og fyr i ager. MS mod V.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høi, som er udgravet.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18 m. i Tværm. i N-S, i Ø-V kun 12 m; Siderne her stærkt afgravede og bortpløjede. Stort Brud i Fod mod S. Højde: c. 3.5 m. Beplantet med gammel Fyr og Gran i Ager. MS mod V. - Fredlyst af Grdr. Mads Pedersen Overgaard. Dekl. thingl. 9/7 1903. - E. 1877: Stor, udgravet Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 12 x 3,5 m. Stort Brud ved Fod mod S. Beplantet med Gran og Fyr i Ager. MS mod V.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager. Fredningssten hælder stærkt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.


Billeder

Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra SV
Fredningsnr. 1403166. Oversigt set fra SØ. 25.09.2014.
Fredningsnr. 1403166. Oversigt set fra SV. 25.09.2014.