Lundbæk Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120501-101

Fredningsnr.
121142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lundbæks voldsted Voldstedet består af den rektangulære 1-1,5 m høje borg- plads, der i nord-syd måler ca. 100 m, og i øst-vest ca. 50 m. Borgbankes omgives i øst, syd og vest af vandfyldte grave, i nord af den opstemmede sø. Den østre 12-21 m bre- de grav har i østsiden et 3 m bredt tilløb. Skråningens højde varierer fra 0,5 m i nord til 3 m i syd. Den søndre grav er 21 m bred (vandspejlet er ca. 7,5 m) og skrånin- gens højde varierer fra ca. 3 m i øst til ca. 1,5 m i vest. Den vestre grav er ca. 37 m bred med 1-1,5 m høje kanter. Over denne grav er lagt et kampestensmuret stemmeværk. En ca. 5 m bred, muret bro fører over den søndre grav. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Borgbankens, gravenes og sø- ens kanter er bevoksede med træer og buske og anvendes som park og have. Fredningen omfatter borgbanken, graven og søen, og grænsen for det fredede areal går langs søens bredder og voldgra- venes yderkanter. Undtaget fra fredningen er stenbroen over den søndre grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Det er dog tilladt at anvende arealet som have og park i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1970 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/89-14
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Tilladelse til anlæggelse af fjernvarmeledning.

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2001-6112-0258
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4919
Aalborg Historiske Museum
Henvendelse fra Skov- og Naturstyrelsen, der ønskede tilsyn med oprensning af voldgrav.

2002 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4919
Aalborg Historiske Museum
Der var ingen aflejrede kulturlag i voldgraven. Der blev påvist enkelte pæle, en trækonstruktion og en nyere tids dæmning i voldgraven.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)