Hørdum Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-28

Fredningsnr.
1403154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 13,5 x 2,5 m. Svag tilgroet sænkning i top. Lyng- og græsgroet i ager, nogle graner mod N.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en af Smaalodderne 10a og 41: en lille, ødelagt lyngbevokset Høi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 13.5 m. i Tværm., 2-2.5 m. h. I Top svag, tilgroet Sænkning; i Siden mod NØ. mindre Brud; Fod mod Ø. afpløjet. Lynggroet i Ager. - E. 1877: Lille, ødelagt, lynggroet Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13,5 x 2,5 m. Svag tilgroet Sænkning i Top. Lyng- og græsgroet i Ager, unge Graner mod N.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i formentlig permanent græsmark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)