Revn Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130114-130

Fredningsnr.
1908134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 1908-134 Høj, 0,5 x 4 x 5 m. Vist lidt afgravet mod N.
Undersøgelsehistorie

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tue, 0,2 x 5 m. Vist lidt afgravet mod nord. Bevokset med fyr. Oldtidsmindesmærkerne nr. 1-17 [sb. 31-34 og 122-134] ligger alle i et hedestykke, der har en tæt bevoksning med selvgroet fyr samt noget enebær. Mindesmærkerne er alle afmærkede med en cementskelpæl anbragt på hovedet umiddelbart øst for hver af de enkelte mindesmærker.

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se også sb. 35-37.

2000 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,5 x 4 x 5 m. Vist lidt afgravet mod N.

2000 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Besigtigelse i forbindelse med GPS-opmåling og arealfredning af højgruppen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum