Revn Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130114-132

Fredningsnr.
1908136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 1908-136 Høj 0,3 x 3 6 m. Største længde i Ø-V. I centrum en sænkning, 0,2 m dyb og 1,2 x 2 m stor.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Museal berejsning
Journal nr.: 952/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tue, 0,3 x 6 m. I top findes en ca. 2 m lang og ca. 1,2 m bred sænkning, der er ca. 0,2 m dyb. Bevokset med fyr. Oldtidsmindesmærkerne nr. 1-17 [sb. 31-34 og 122-134] ligger alle i et hedestykke, der har en tæt bevoksning med selvgroet fyr samt noget enebær. Mindesmærkerne er alle afmærkede med en cementskelpæl anbragt på hovedet umiddelbart øst for hver af de enkelte mindesmærker.

1957 Museal berejsning
Journal nr.: 952/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se også sb. 35-37.

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996-6111-0588
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,3 x 3 x 6 m. Største længde i Ø-V. I centrum en sænkning, 0,2 m dyb og 1,2 x 2 m stor.

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996-6111-0588
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Besigtigelse i forbindelse med GPS-opmåling og arealfredning af højgruppen.

2000 Tinglysning
Journal nr.: 1996-6111-0588
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)