Revn Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130114-134

Fredningsnr.
1908138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 1908-138 Høj, 0,5 x 8 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Museal berejsning
Journal nr.: 952/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tue, 0,5 x 8 m. Lidt ujævn overflade, ellers velbevaret. Bevokset med lyng og fyr. Oldtidsmindesmærkerne nr. 1-17 [sb. 31-34 og 122-134] ligger alle i et hedestykke, der har en tæt bevoksning med selvgroet fyr samt noget enebær. Mindesmærkerne er alle afmærkede med en cementskelpæl anbragt på hovedet umiddelbart øst for hver af de enkelte mindesmærker.

1957 Museal berejsning
Journal nr.: 952/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se også sb. 35-37, muligvis identisk med sb. 35.

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996-6111-0588
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,5 x 8 m.

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996-6111-0588
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Besigtigelse i forbindelse med GPS-opmåling og arealfredning af højgruppen.

2000 Tinglysning
Journal nr.: 1996-6111-0588
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)