Nyborg bybefæstning

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090610-131

Fredningsnr.
371835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)
Fredningstekst

Nyborg bybefæstning Nyborg bybefæstning fremtræder i bybilledet som delvis bevaret med grave og volde. Fredningen omfatter ikke den lod af nr 418, der ligger mellem Birk- hovedvej og Svanedamsgade kaldet Lille Svanedam.
Undersøgelsehistorie

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Nyborg bybefæstning. Nyborg bybefæstning fremtræder i bybilledet som delvis bevaret med grave og volde. Fredningen omfatter ikke den lod af nr. 418, der ligger mellem Birkhovedvej og Svanedamsgade kaldet Lille Svanedam.

2000 Museal restaurering
Nyborg og Omegns Museer

2000 Museal besigtigelse
Nyborg og Omegns Museer
I forbindelse med restaureringsarbejder på fæstningen blev der foretaget opmåling af nordporterne og de omkringliggende kulturlag.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2010 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Biblioteket Nyborg ,retab
Jord jævnet