Skioldrhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-46

Fredningsnr.
1403158

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/9 1933, gdr. Jens Jørgensen Krogh og hustru. Afmærkn.: MS 1934, H. Neumann. Høj, "Skjoldshøj", "Skulderhøj", 29 x 6 m. Større sænkning i siden mod S og stejl brink ved foden her. Græsgroet i ager. MS mod NV.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skioldrhøi, en mægtig, grøn Kæmpehøi paa høit Terrain; omtrent 24 Fod høi, henved 100 Fod i Tværmaal. Midt i Toppen har været gravet et formodentlig ikke dybt Hul.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig, ret velbevaret Høj, 29 m. i Tværm., 6 m. h. Top affladet, 6 m i Tværm.; svag Sænkning i Midten. I Vestsiden større Brud. Siden noget ujevn; ellers stejl og velbevaret. Foden mod N. bortgravet, mod S. og SØ udflydende og delvis overpløjet; her Urneskaar. I Foden mod SV. Brud. - Fredning meget ønskelig; nægtet af Ejeren. - Græsgroet i Ager. - E. 1877: 'Skjoldshøj', mægtig Høj, c. 31 x 7.5 m. I Top ikke dybt Hul.

1933 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 67/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse og udbedring af 2 fredede høje [sb. 46 og 48, ingen nærmere oplysninger på NM].

1933 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 67/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skjoldshøj" - "Skulderhøj", 29 x 6 m. Større Sænkning i Siden mod S og stejl Brink ved Foden her. Græsgroet i Ager. MS mod NV.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt, syd for højen ager, nord for bymæssig bebyggelse.

Litteraturhenvisninger  (0)