Egelund
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-47

Fredningsnr.
272930

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravsten, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gravsten, ”C. W. BRÜELs grav”. Fint tildannet sandsten, 104 x 61 x 12 cm stor, orienteret NØ–SV. Gravstenen er anbragt vandret i et betonfundament, 12 cm højt over jorden og en smule større i fladen end gravstenen. Stenen bærer følgende inskription: HERUNDER HVILER STØVET AF C. W. BRÜEL IUSTITSRAAD OVERFØRSTER OG RIDDER AF DANNEBROGEN FØDT 5te APRIL 1752 DØD 18de MAI 1829 Stenen er anbragt midt på en jævnet areal, 8 m i diameter, omsat at 4 sten.
Undersøgelsehistorie  (3)
2002 Museal besigtigelse
Journal nr.: A1426
Folkemuseet
I hvad der synes at være resterne af et romantisk haveanlæg, nu fredskov, findes gravstedet for justitsråd og overførster, ridder af Dannebrog C.W.Brüel 1752-1829. Gravstenen er retangulær med kant i beton. Graven ligger på et cirkulært afgravet plateau omkranset af større sten, bl.a. fem meter vest for graven en stor vandrerblok. Til denne knytter sig et sagn (se sb 66, fr.nr.: 2729:28). Ved bækken umiddelbart nord for stenen, hvor der nu er en lille gangbro, er indsat kløvede sten i begge brinksider, antagelig fra en ældre bro [vejkiste, sbnr. ]..

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)