Enkens Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-58

Fredningsnr.
1403173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Enkens Høj", "Engelshøj", 12 x 3,5 m (menes at have været en langhøj i NV-SØ; NV-enden afgravet, nu som rundhøj). Toppen flad, har flagstang, trappe op ad siden mod SØ, sten- bed op ad siden mod S. Lidt beplantet mod N. Græsklædt i have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkens Høi - Levning (Midtdelen) af en stor Gravhøi, omtrent 12 Fod høi, som synes urørt. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, nu 11 m. i Tværm., c. 3.5 m. h. Syd- og Vestsiden fuldstændigt bortgravede; indrettet til Udsigtshøj; beplantet mod N. og Ø. Gennemgravet efter Sten. Kaldes 'Engelshøj'. I Have. - E. 1877: 'Enkens Høj': Midten (urørt) af en stor Høj, c. 3.8 m. h. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Enkens Høj" - "Engelshøj", 12 x 3,5 m (menes at have været en Langhøj i NV-SØ; NV-Enden afgravet, nu som Rundhøj). Toppen flad, har Flagstang, Trappe op ad Siden mod SØ, Stenbed op ad Siden mod S. Lidt beplantet mod N. Græsklædt i Have.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Flere gamle, mindre brud i nordsiden. Kan stamme fra gl., nu fældet beplantning. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i have. Flagstang på toppen jvf berejsningstekst.

Litteraturhenvisninger  (0)