Fladshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-61

Fredningsnr.
1403160

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, den ene af "Fladhøje", 17 x 3,7 m. Flad sænkning i top. Stort hul i østsiden, heri ses tre store sten foruden enkel- te mindre. Dyb sænkning mod S, et par mindre mod SV og V. Stejlt brud ved fod mod S. Fod afpløjet i firkant. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fladshøie [E. nr. 55-56, svarer til sb. 62 og 61]. 55 er overpløiet; 56 næsten ryddet.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, 17 m. i Tværm., 3.7 m. h. I Top tilgroet Brud, 2.5 m. vidt, ej dybt. I Side mod V. og SV. mindre Brud; (i Side mod SØ. svært, tilgroet Brud, 4.5 vidt; naar Bund.) Fod bortpløjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager. E. 1877: Den ene af Fladshøje, næsten ryddet.

1937 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 157/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved ulovlig gravning i højen om natten stødte 2 feriegæster på et stort gravkammer med overliggere, der indeholdt rester af den gravlagte, som var nedlagt med hovedet mod syd. Desuden fandtes et bronzesværd ved den dødes højre side og et bronzespænde. Allerede tidligere var ejeren ved højfoden stødt på nogle potteskår. Genstandene blev afleveret til Thisted Museum og graven dækket til igen. En senere anmodning fra ejeren om tilladelse til at sløjfe højen blev ikke imødekommet. En besigtigelse viste, at højen var relativ velbevaret.

1937 Museal besigtigelse
Journal nr.: 157/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Museum Thy

1937 Registrering via historisk dokumentation
Museum Thy

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Den ene af "Fladhøje", 17 x 3,7 m. Flad Sænkning i Top. Stort Hul i Ø-Siden, heri ses tre store Sten foruden enkelte mindre. Dyb Sænkning mod S, et Par mindre mod SV og V. Stejlt Brud ved Fod mod S. Fod afpløjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager. [tilføjelse i sb-teksten]: Højen delvis udgravet i 1937 hvorved et "Gravkammer" blev paatruffet hvori Rester af et Skelet desuden "Bronzesværd (40- 50 cm langt) og Halvdelen af et Bronzespænde eller Sikkerhedsnaal". Sagerne foranlediget afleveret til Thisted Museum. Jvrf. Journ. Nr. 157/38 (Top.)

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)