Daashøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-74

Fredningsnr.
1403161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Dåshøje", 22 x 4 m. I midten stor 7 m vid, tilgroet sænkning. Et dige går over østsiden i N-S, øst for diget er højen brat afgravet. Siden stejlt afgravet mod S og V. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Daashøie [E. nr. 50-53, svarer til sb. 69-70 og 74]. Overpløiet.

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 20 m. i Tværm. I Midten stor, tilgroet Sænkning, 8 m. vid, 1.3 d.; indført fra Ø; Siden her bortgravet og overpløjet; et Dige gaar over ]den[ [udstreget i 1943]. Græs- og lynggroet i Ager. - E. 1877: Østsiden bortgravet; 29 x 4.4 m. En af 'Daashøje'. (Beskrivelsen fejlagtigt henført til Høj 52).

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Daashøje", 22 x 4 m. I Midten stor, 7 m vid, tilgroet Sænkning. Et Dige gaar over Ø-Siden i N-S, Ø for Diget er Højen brat afgravet. Siden stejlt afgravet mod S og V. Græs- og lynggroet i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græs- og buskbevokset høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)