Oddershedegård IIII
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-93

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 - 3701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
2002 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3934
Museum Thy
Der blev opsamlet en skraber samt 8 stykker bearbejdet flint på den højere del af området.

2003 Planlagt gravning efter råstof
Journal nr.: P.4185/03
Museum Thy
Råstofindvindning

2003 Museal forundersøgelse
Journal nr.: THY 3934
Museum Thy

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Museal forundersøgelse
Journal nr.: THY 3934
Museum Thy
På et højdedrag ud mod et område med hævet havbund fandtes to fyldskifter med fund fra tidligneolitisk tragtbægerkultur, herunder et skår ornamenteret i Volling-stil. Fyldskifterne er næppe egentlige anlæg. Desuden fandtes to udaterede stolpehuller.

2012 Planlagt gravning efter råstof
Journal nr.: THY 3934
Museum Thy

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: THY 3934 F3
Museum Thy
Der fremkom alene et stolpehul ved forundersøgelsen. Stolpehullet havde en diameter på 27 cm, en dybde på 16 cm og sortbrunt muldblandet grus som fyld.

2017 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: THY 3934 f3
Museum Thy

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: THY3934 IV
Museum Thy
Forundersøgelse af 8,3 ha stort område forud for råstofindvinding.

2020 Museal udgravning
Journal nr.: THY3934
Museum Thy
Udgravning af et 2900 m2 stort areal forud for råstofindvinding. På baggrund af forundersøgelsesresultatet indstilles et samlet areal på 29.900 m2 til udgravning. Arealet opdeles i etaper. Den her omtalte udgravning udgør første etape og vil frigive hele det forundersøgte område øst for Kanstrupvej.

Litteraturhenvisninger  (0)