Allohøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-86

Fredningsnr.
1403165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19 m (-14,5 m i Ø-V) x 3,5 m. Siderne rundtom en del afgravede mest mod V. Huller i siden mod SV og SØ. Lyng- og græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Allohøiene [E. nr. 46-49, svarer til sb. 85-89]: ødelagt ved Gravning; den er endnu 12 Fod høi;

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 421/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal besigtigelse
Journal nr.: 421/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Genstand givet til museum
Journal nr.: 421/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravningen af højen stødte ejeren i dens midte på et gravkammer af store sten med overliggere, som var sat med deres flade side indad. Stenenes mellemrum var tætnet med ler. Bunden af stenkisten var brolagt med små sten. Ved v-siden indeholdt graven et bronzesværd samt en guldfingerring, en dupsko og en doppeltknap af bronze ved odden af sværdet. Desuden fandtes nogle ubrændte knogler. Graven var muligvis omgivet af en massiv stenpakning.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 19 m. i Tværm., 3.4 m. h. I Top et delvis tilgroet Brud, 2.5 m. vidt, 0.7 d. Vestsiden bortgravet i fuld Højde, Østsiden i halv Højde. Fod mod N. og S. bortgravet. Lynggroet i Ager. Herfra iflg. Medd. B 4299-302 (inds. 1890): Et 0.85 m. l. Bronzesværd m. rhombeformet Knap og kvadratisk Dopsko, en Bronzedobbeltknap og en Fingerring af Guldtraad - alt fundet i en 2.2 m. l., 0.5 m. br. Gravkiste i Midten af en Høj. Kisten havde 4 Dæksten, vendte i N-S., og havde Smaasten i Bunden. Mod V. laa Sværdet ved ubrændt Lig. - E. 1877: En af 'Allohøje'; ødelagt; 3.8 h.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 m (-14,5 m i Ø-V) x 3,5 m. Siderne rundtom en Del afgravede, mest mod V. Huller i Siden mod SV og SØ. Lyng- og græsgroet i Ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj på ager.

Litteraturhenvisninger  (0)