Allohøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-88

Fredningsnr.
1403164

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Allohøje", 13 x 2,3 m. Sænkning i top (diam. 3,5 m). Siderne stejlt afgravet, undtaget mod Ø. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Allohøiene [E. nr. 46-49, svarer til sb. 85-89]: ødelagt ved Gravning; Nordsiden bortskaaren.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, 15 m. i Tværm., 3.1 m. h. I Top delvis tilgroet Brud, 2.2 x 1.5 m., 1 m. d. I SV-Side 2.5 m. vidt Brud, hvori ret dyb, frisk Kartoffelkule. I Østsiden fladt Brud. Nordsiden stærkt afgravet og nedtrampet. Lynggroet i Hede og Ager. - E. 1877: En af 'Allohøje'; ødelagt; Nordsiden bortskaaren.

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 503/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale til ejeren om at fjerne kreaturer fra den fredede høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Allohøje", 13 x 2,3 m. Sænkning i Top (Diam. 3,5 m), Siderne stejlt afgravet undtagen mod Ø. Græsgroet i Ager.

1943 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 503/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 724/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 724/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilladelse til føring af et nyt udstykningsskel langs foden af højen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græs- og buskbevokset høj i ager. Læbælte øst for højen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)