Tøtterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-112

Fredningsnr.
140452

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14 x 2,5-3,6 m. Foden rundtom afgravet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smaa Rundhøie [E. nr. 2-3, svarer til sb. 111-112], afgravede ved Foden, sunkne i Toppen. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 14 m. i Tværm., 2.7 h. Side mod S., V., Ø. stærkt afgravet. Top urørt. Fod afpløjet i Firkant. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Lille Høj; Sænkning i Top; Fod afgravet. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 x 2,5-3,6 m. Foden rundtom afgravet. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men på siderne tilgroede ar efter gamle kreaturskader, værst i vest, hvor der stadig ses en delvis nøgen kant ind mod toppen. En del rævehuller i top og sider. Mål: 3,6x14x14 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)