Nakskov Byvolde
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070408-18

Fredningsnr.
442126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg.. Voldresten består af en ca. 6,5 m bred og op til ca. 1,5 m dyb voldgrav og vest herfor et 1,5-6 m bredt stykke af voldfoden. Hele voldresten med -grav er ca. 35 m lang og græsklædt med enkelte træer og buske. Det fredede areal, som er ca 35 m langt nord-syd og 8-12,5 m bredt, er beliggende i matriklens sydøstlige hjørne med voldgraven grænsende op til matr.nr. 534-d. Mod syd grænser arealet op til matr.nr. 14-e.
Undersøgelsehistorie  (7)
2002 Tinglysning
Journal nr.: 2001-6111-0852
Kulturstyrelsen

2002 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 87
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

2002 Museal prøvegravning
Journal nr.: 87
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Ved anlæggelse af indkørsel gennem et parti af Nakskov Byvolde kunne iagttages bevaret voldkerne af ler.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
På volden er placeret et endestykke fra en kanon, der angiveligt skulle være hentet op af dykkere ved Trælleholm. Kanon fra en svensk stilling på Trælleholm i 1658.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)