Højerup gamle Kirke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050605-9

Fredningsnr.
372910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Højerup, umatr. kirkegårdsareal. Højerup gamle kirke og kirkegård Fredningen omfatter ruinen af Højerup gamle kirke og den om- kringliggende kirkegård. Fredningsgrænsen går langs kirke- gårdsmurens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Den gamle kirke på klintens yderste rand er viet Johannes Døberen og Skt. Clemens. Sagnet fortæller, at den hver julenat flytter sig et hanefjed ind i landet. Kirken er ikke benyttet siden 9/2 1910 og mistede ved et klinteskred 16/3 1928 sit kor. Kirken bestod indtil da af kor og skib fra unggotisk tid samt sengotisk sakristi, våbenhus og tårn. Den oprindelige kirke, skib og kor, er fra omkring 1250-1300. Midt i 1300-tallet forhøjedes koret 0,75 m, og der indbyggedes et kuppelagtigt krydshvælv. Et andet sagn fortæller i øvrigt, at kirken er opført af en skipper efter løfte i havsnød.

1974 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fredningen omfatter ruinen af Højerup gamle kirke og den omkringliggende kirkegård. Fredningsgrænsen går langs kirkegårdsmurens ydre fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Intet af bemærke. Kirken dog kun besigtiget overfladisk. Bevoksning: 1980: Græs

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 1, Præstø Amt
1955