Ågeby kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070508-14

Fredningsnr.
45223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Udateret (dateret 1000 - 1775 e.Kr.)

Ødekirkegård, Udateret (dateret 1000 - 1776 e.Kr.)

Fredningstekst
Ågeby kirketomt. Kirketomten fremtræder som en svag forhøjning i terræn'et. Den samlede længde er 24 m og den største bredde 9 m. Grænserne for det fredede areal er angivet på vedlagte beliggenhedsplan. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1776 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Den gamle kirke i Ågeby blev nedbrudt i 1776. Den bestod af romansk kor og skib af tegl samt en tømret forhal fra 1692 mod vest under den genopførte middelalderlige klokkestabel.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Kirketomten fremtræder som en svag forhøjning i terræn'et. Den samlede længde er 24 m og den største bredde 9 m. Grænserne for det fredede areal er angivet på vedlagte beliggenhedsplan. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aageby Kirketomt. Lokaliseret, men nogen særlig veldefineret højning kan ikke påvises; dog udgør hele området (i have), hvor kirketomten skal være, en klar, svag højning, mod V (i græsplæne) med et tydeligt afsæt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tomten er synlig som forhøjning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 3, Maribo Amt
1955