Tøttrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-110

Fredningsnr.
140450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 21 x 3,9 m. Top flad med hældning mod SØ. Foden firkantet. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Større Jordhøi af 25 Skridts Tværmaal. Gravninger paa flere Steder i Siderne. Toppen urørt. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Høj, 21 m. i Tværm., 3.9 m. h. Top planeret til stor Flade, faldende mod SØ. Siden rundtom afgravet, særlig mod N. Fod afpløjet i Firkant. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Større Høj. Gravninger i Siden. Top urørt. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 21 x 3,9 m. Top flad med Hældning mod SØ. Foden firkantet. Græs- og lynggroet i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men på vestsiden spor efter gammel kreaturskade, helt tilgroet. Her ligger en stor sten. Højfoden står rundtom som en 0,5 m høj, græsbevokset kant. I SØ-lige del af topfladen en let sænkning. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, på østsiden tjørnebuske.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)