Tøttrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-111

Fredningsnr.
140451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 16,5 (i Ø-V) - 11 (i N-S) x 1,8-3,3 m. I midten dyb sænkning med åbning mod S. Foden rundtom afgravet. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smaa Rundhøie [E. nr. 2-3, svarer til sb. 111-112], afgravede ved Foden, sunkne i Toppen. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 16 m. i Tværm., 3.3 m. h. I Midte mod S. tilgroet Sænkning, 6 m. vid., naar Bund; indført gennem Sydsiden (kløvet). Siden mod Ø. og V. ret stærkt afgravet. Fod afpløjet i Firkant. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Lille Høj; Sænkning i Top. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16,5 m (i Ø-V) - 11 m (i N-S) x 1,8-3,3 m. I Midten dyb Sænkning med Aabning mod S. Foden rundtom afgravet. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men på siderne tilgroede spor efter gamle kreaturskader, værst i V, N og Ø. Midt på siden i NV ses toppen af en stor sten. Mål: 3,5x16x11 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)