Skagen gamle kirkeruin

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100311-24

Fredningsnr.
01171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1400 - 1795 e.Kr.)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)
Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skagen gamle kirkeruin. Tårnet er det eneste der rager op ad sandet.
Undersøgelsehistorie

1795 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Skib og kor blev nedbrudt efter lukningen af kirken i 1795, efter sandflugten havde truet siden 1775. Tårnet fik lov at stå tilbage og blev kalket hvidt, så det kunne fungere som sømærke.

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Skagen gamle kirkeruin. Tårnet er det eneste der rager op ad sandet.

1960 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Den 1810 for største partens vedkommende på grund af tilsanding nedbrudte kirke (viet Skt. Laurentius) var en gotisk, rektangulær langhusbygning fra begyndelsen af 1400-tal, opført af teglsten med udvendige stræbepiller, sakristi mod nord, våbenhus mod syd og det endnu bevarede tårn mod vest. Den usædvanligt lange bygning, der ansås for Vendsyssels længste kirke, var overhvælvet. Det endnu stående tårn har i underrummet et stjernehvælv. Kirkegården hegnedes af mure med stenter i øst og vest og med endnu en åbning ved nv-hjørnet.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Vendsyssel Historiske Museum
Kun tårnet er synligt. Resten er tilsandet.

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den Tilsandede Kirie ved Skagen.

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark VI, 1, Hjørring Amt
1960