Sankt Thøgers kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-421

Fredningsnr.
150284

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1160 - 1547 e.Kr.)

Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1160 - 1547 e.Kr.)

Fredningstekst
Vestervig kloster hovedgård: umatr.kirkegårdsjord S. Thøgers kirketomt Resterne af den nedrevne S. Thøgers kirke er beliggende under jordoverfladen. Kirkens placering og omtrentlige omfang fremgår af vedlagte skitse. En del af det fredede areal anvendes som kirkegård. Disse levn af den nedrevne kirke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Oprettelse af nye gravsteder må ikke finde sted på det fredede areal.
Undersøgelsehistorie  (6)
1547 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution

1939 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1961 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Den nedrevne Vestervig sognekirke var formentlig viet den lokale helgen Skt. Thøger. Thøger skal ifølge legenden være født i Thüringen og via England og Norge kommet til Vestervig. Her byggede han en kirke af ris og kviste, hvori han senere blev begravet. Men da der om natten sås himmelsk lys ved hans grav, siges hans efterfølger at have ladet hans ben optage og hensætte på alteret. Skrinlæggelsen eller translationen er antagelig sket på Svend Estridsens tid (1067, en senere kilde nævner 1117). Da Jylland omkring 1060 deltes i stifter, blev det ensomt beliggende Vestervig sæde for det nordligste bispedømme, et forhold der varede til mellem 1134 og 1139, på hvilket tidspunkt bispesædet flyttedes til Børglum. Den oprindelige sognekirke kendes fra en udgravning 1939 ved C. G. Schultz. Herved fandtes mønter, der viser, at kirken eksisterede omkring 1160. Den anselige kirke var kvaderbygget og har bestået af apsis, treskibet kor, tværskib med tårn samt enskibet langhus, hvortil der i vest har sluttet sig en forhal af samme bredde, således at grundplanen har dannet et latinsk kors. 1547 fik provst Svend besked om at forskikke bly, sten og tømmer fra kirken og klosteret til Ålborg til brug for slottet. Den del af murene, der blev stående, nedreves i 1660erne. Ved en planering af kirkegården 1752 blev de sidste kvadersten opbrudt.

1972 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Resterne af den nedrevne S. Thøgers kirke er beliggende under jordoverfladen. Kirkens placering og omtrentlige omfang fremgår af vedlagte skitse. En del af det frededeareal anvendes som kirkegård. Disse levn af den nedrevne kirke må ikke fjernes, udjævnes,ændres eller beskadiges på nogen måde. Oprettelse af nye gravsteder må ikke finde sted på det fredede areal.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kirketomten er delvis markeret med stenlægninger i græsset. Midt på græsklædt kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 2, Thisted Amt
1961