Ø. Hassing gl. kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120614-41

Fredningsnr.
111446

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1100 - 2004 e.Kr.)

Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1100 - 1880 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Ingen ejerlav og matr.nr. angivet. Tingl.: 15/3-1946 er det originale fredningsdokument gennem Kirkeministeriet tilstillet stiftsøvrigheden til opbevaring ved kirkens akter. Øster Hassing gamle kirkegård med kirketomt Det fredede areal er for størstedelen græsklædt og indesluttes af et stendige samt høje træer.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Øster Hassing gamle kirkegård med kirketomt. Det fredede areal er for størstedelen græsklædt og indesluttes af et stendige samt høje træer.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Aalborg Historiske Museum
Græsklædt område.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 3, Ålborg Amt
1961