Hvinhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-122

Fredningsnr.
140449

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Hvinhøj", 27-20 x 4,6-3 m. Siderne afgravede, over- fladen ujævn, foden firkantet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvinhøi - har været anselig; 30 Skridt i Tværmaal; pløiet for nær; Gravninger foretagne flere Steder. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afgravet Højrest, c. 27 m. l. (opr. Tværm.) i N-S, mod S. 19-20 m. br. i Ø-V (løber spidst ud mod N). Højde: 3.5 m. (fra NV; ligger paa Terrain, faldende fra S. mod N.). Stærkt afgravet fra Ø. og V. Græsgroet i Ager. E. 1877: 'Hvinhøj', tidligere anselig; Gravninger paa flere Steder. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hvinhøj", 27-20 x 4,6-3 m. Siderne afgravede, Overfladen ujævn, Foden firkantet. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. I hvert tilfælde en del af de synlige ujævnheder skyldes gamle kreaturskader, tydeligt på henholdsvis øst-, syd- og vestsiden. Højfoden har tidligere været kraftigt afpløjet, men er stort set tilgroet. I NV et ældre hak ind i højfoden, 1,5x0,8 m, 0,4 m dybt. Mål: 4,6x27x20 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)