Skt. Laurentii kapel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100709-19

Fredningsnr.
111036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tomten af Sct. Laurentii kapel og kirkegård. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte deklarationsrids. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af kapel og kirkegård må ikke fjernes, afdækkes eller beskadiges på nogen anden måde. Det er tilladt at anvende det fredede areal på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1562 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
1562 fik sognefolkene kongelig tilladelse til at nedbryde et Skt. Laurentii kapel og benytte tømmer og sten til udbedring af Øland klosters kirke. Kapellet har ligget tæt vest for Oksholm på en flad banke lige syd for to sammenløbne damme, der kaldes Silausdammene.

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
St. Laurentii Kapel skal have ligget paa den flade Banke umiddelbart S. for Dammene.

1975 Tinglysning
Journal nr.: F6566/75
Kulturstyrelsen
Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte deklarationsrids. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af kapel og kirkegård må ikke fjernes, afdækkes eller beskadiges på nogen anden måde. Det er tilladt at anvende det fredede areal på samme måde som hidtil.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Aalborg Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 1, Hjørring Amt
1960