Hobæk Kirkeruin
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140703-58

Fredningsnr.
171290

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Fredningstekst
Kirketomt ved Kirkedal. Tomt af en nedbrudt kirke. Det areal af størrelse og beliggenhed som vist med rød streg på medfølgende kort, hvor de nu jorddækkede fundamenter findes, må i henhold hertil ikke uden tilladelse af nationalmuseet og naturfredningsnævnet forandres ved udgravning eller tilførsel af sten, fyld eller deslige, bebygges, beplantes eller behandles på anden måde end mark- jordens almindelige brug gør nødvendig.
Undersøgelsehistorie  (6)
1150 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Hobæk kirke bygges omkring 1140. I 1259 nævnes den for første gang i en opgørelse af Glenstrup Klosterets besiddelser. 1368 nævnes som året, hvor Hobæk nedlægges, formentlig på grund af pest, landbrugskrise og de krigshandlinger, som foregik i omegnen i efteråret 1368. 1445 overtager Birgittinerne fra Mariager Kloster det nedlagte Glenstrup Kloster. Dele af den nedlagte kirke i Hobæk bruges til det store Kloster byggeri i Mariager. Kirken bliver formentlig fuldstændig nedrevet først i 1500-tallet.

1150 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Registreret via internet.

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tomt af en nedbrudt kirke. Det areal af størrelse og beliggenhed som vist med rød streg på medfølgende kort, hvor de nu jorddækkede fundamenter findes, må i henhold hertil ikke uden tilladelse af nationalmuseet og naturfredningsnævnet forandres ved udgravning eller tilførsel af sten, fyld eller deslige, bebygges, beplantes eller behandles på anden måde end markjordens almindelige brug gør nødvendig.

1963 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
1947 afdækkede man ved Kirkedal tomten af en kirke fra 1100-tallet. Undersøgelser har vist, at det er formentlig en kirke i den nu forsvunde landsby Hubæk, som forsvandt efter den sorte døds hærgen.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kirketomt. Fundamentet har tidligere været synligt, men er nu dækket af jord.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963