Foulum kirketomt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
131208-70

Fredningsnr.
191089

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Kan ikke tinglyses Matr.nr.: Umatr. kirkegårdsjord Foulum kirketomt Tomten består af et ca. 10-11,5 x 22 m stort, frilagt areal, der ligger centralt på Foulum kirkegård, som stadig er i brug. På arealet, der har en let gruset, sandet overflade, står en tømret klokkestabel samt en romansk vinduesoverligger, der skal stamme fra kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1656 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1971 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tomten består af et ca. 10-11,5 x 22 m stort, frilagt areal, der ligger centralt på Foulum kirkegård, som stadig er i brug. På arealet, der har en let gruset, sandet overflade, står en tømret klokkestabel samt en romansk vinduesoverligger, der skal stamme fra kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kirketomten ligger på den fungerende kirkegård. Resterne ses på et område af ca. 11 x 22 m med sand og grus. Endnu i 1700-tallet sås dens tomt. En klokke er ført til Nørbæk kirke, døbefontens kumme til Tjele kirke. 1656 blev Foulum og Tjele sammenlagt, "da Foulums Kals er så ringe, at dets Indkomster ikke kan tilstrække, hvorfor Kirken efterhaanden er forfalden, saa at i mange Aar der ikke der udi har været prædiket."

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962