Hammersholm
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-209

Fredningsnr.
503362

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På spidsen af Nordbornholm mellem Allinge og Hammershus ligger et helt landskab fyldt med helleristninger - tegn og figurer indhugget i klipperne. Motiverne er symboler fra bronzealderens religion. Området er et samlet rituelt landskab med Danmarks rigeste forekomst af helleristningsfelter fra Bronzealderen (ca. 1700 – 500 f.kr). Siden slutningen af 1800-tallet er der fundet helleristninger i området. Nogle af de mere spektakulære ristninger og motiver blev bortspængt i stenbruddet ved Store Madsebakke, men heldigvis blev mange smukke felter og særlige motiver bevaret for eftertiden. Der findes stadig nye billeder, når en klippeflade undersøges grundigt.
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Skibsmotiv

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Helleristninger. På lav rundklippe i ager findes mindst 20 skålformede fordybninger samt muligvis en skibsfigur.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Museal besigtigelse
Bornholms Museum
Et skibsbillede og 15-20 skåltegn.

2001 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Projekt "Bronzealderens Skibe på Sten". Hammersholm nr. 10 ligger i dyrket mark i en højde af 85-86 meter over havet. Flad klippeflade med et skibsbillede, hvori et skåltegn indgår i den højre stævn, ét cup-and-ring-mark, 2 bueformede motiver, der muligvis kunne være skibsbilleder, samt 52 skåltegn. Datering til yngre bronzealder. Fra stedet er der udsyn til andre helleristninger, Madsebakke-ristningerne og de nu forsvundne ristninger Allinge sogn sb 128.

2001 Institutionssag uden journaldata
Bornholms Museum

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)