Hammersholm

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-209

Fredningsnr.
503362

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Skibsmotiv
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Helleristninger. På lav rundklippe i ager findes mindst 20 skålformede fordybninger samt muligvis en skibsfigur.
Undersøgelsehistorie

1982 Museal besigtigelse
Bornholms Museum
Et skibsbillede og 15-20 skåltegn.

2001 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Projekt "Bronzealderens Skibe på Sten". Hammersholm nr. 10 ligger i dyrket mark i en højde af 85-86 meter over havet. Flad klippeflade med et skibsbillede, hvori et skåltegn indgår i den højre stævn, ét cup-and-ring-mark, 2 bueformede motiver, der muligvis kunne være skibsbilleder, samt 52 skåltegn. Datering til yngre bronzealder. Fra stedet er der udsyn til andre helleristninger, Madsebakke-ristningerne og de nu forsvundne ristninger Allinge sogn sb 128.

2001 Institutionssag uden journaldata
Bornholms Museum

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra S
Foto, oversigt