Hammersholm nr. 21
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-210

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Skibsmotiv

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning. Klippe, 11 x 8 m, med mindst 4 skålgruber midt i vestsiden og en cirkulær fordybning, 75 cm i diam. i sydenden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1983 Privat besigtigelse
Bornholms Museum
Et skibsbillede.

2001 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Projekt "Bronzealderens Skibe på Sten". Hammersholm nr. 21 ligger i en højde af 89 meter over havet. Klippeflade med et skibsbillede og 1skåltegn.

2001 Institutionssag uden journaldata
Bornholms Museum

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)