Grydhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-135

Fredningsnr.
1403174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Grydhøj", 17,5-14 x 3 (1,5 over nordfod) m. I top sænkning (5 x 2,5 x 0,7 m). Foden noget afgravet mod S. Randsten mod S og N. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor Høi, sunken i Midten. Grydhøi. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 18-19 m. i Tværm., 3 h. I Top 5 m. l., 2.5 br., 0.7 d. Sænkning. Siden afgravet; Foden afpløjet. Stenet Fyld. Randsten blottet mod S. Kaldes 'Grydhøj'. Græsgroet i Ager. E. 1877: 'Grydhøj'; mellemstor; Sænkning i Midten. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grydhøj", 17,5-14 x 3 (-1,5 m over N-Fod). I Top Sænkning (5 x 2,5 x 0,7 m). Foden noget afgravet mod S. Randsten mod S og N. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hele sydsiden skæmmes af en stor, nu tilgroet kreaturskade, som har blottet ialt 6 store sten, liggende uden noget tydeligt system. De 3 nederste, der ligger på højen kun 2,6 m høj fra syd. Skaden fortsætter om på østsiden, som den næsten dækker, samt på den nederste halvdel af vestsiden. Der har tidligere været pløjet for tæt til foden. Mål: 2,6x14x18 (Ø-V). Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager Sten fra omtalte, gamle skader stadig synlige.