Ålstrup Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070508-15

Fredningsnr.
45221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ålstrup voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke ca. 60 x 45 m med omgivende vandfyldt grav, hvis bredde varierer fra ca, 15 m mod øst til ca. 20 m mod syd. Vejdæmninger fører over graven mod syd, øst og vest. På borgbanken ligger den fredede hovedbygning. Fredningsgrænsen følger gravens ydre bred. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, be- byggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsæt- lig ændring af vandstanden må kun finde sted med Nationalmu- seets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ålstrup Voldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt på grund af det fine gårds- og havemiljø og den heri indgående, fredede hovedbygning. Dog ingen offentlig adgang. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 114
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Forud for opførelse af nye driftsbygninger udenfor voldstedets grave foretoges en prøveundersøgelse. Der fremkom en pikket brolægning, men ingen spor fundamenter til bygninger eller efter jordgravede stolper.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2129-0001
KUAS, Fortidsminder

2003 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 114
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)