Kjellerup Kirketomt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140711-149

Fredningsnr.
1813173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)
Fredningstekst

Kjellerup kirketomt og kirkegård. Arealet, hvor Kjellerup kirke og kirkegård har ligget, måler ca. 55 x 40 m. Ruinerne af kirken ligger tæt under jordoverfladen. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Efter forudgående henvendelse til rigsantikva- ren er det tilladt at tilføre det fredede areal et beskyttende lag muldjord med henblik på evt. dyrkning, i forbindelse med hvilken der dog ikke må an- vendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbear- bejdning.
Undersøgelsehistorie

1964 Uspecificeret aktivitet
Kulturhistorisk Museum Randers

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Arealet, hvor Kjellerup kirke og kirkegård har ligget, måler ca. 55 x 40 m. Ruinerne af kirken ligger tæt under jordoverfladen. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren er det tilladt at tilføre det fredede areal et beskyttende lag muldjord med henblik på evt. dyrkning, i forbindelse med hvilken der dog ikke må anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Underjordisk fortidsminde. På stedet nu dyrket mark. Om jord er pålagt efter forudgående tilladelse fra Rigsantikvaren, som foreskrevet i fredningsdeklaration, fremgår ikke af blåt kort. ** Seværdighedsforklaring ** Intet at se på stedet.

2003 Registreringsprojekt/ødekirker
Kulturhistorisk Museum Randers
I 1964 fandt man en runesten i marken ved Kjellerupgård. Da man senere gravede på stedet, fandt man fundamentet af en lille kirkebygning. Teksten på runestenen lyder: Thorgot (eller Thorgund) rejste denne sten efter sin fader Asved. Til ve fandt kan arskab (han mødte svig) sammen med Ildes sønner. Inskriptionen dateres til tiden 950-1025, hvilket er den tid, hvor Danmark bliver kristent. Byggematerialet i den lille kirke var blandt andet kalk- og kridtkvadre, hvilket tyder på, at kirken har været blandt de tidligste stenkirker i 1000-tallet. På stedet fandt man resterne af en Ibsskal.

2003 Museal udgravning
Kulturhistorisk Museum Randers

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kjellerup Kirketomt. Ødekirke under muldlag. Ikke synigt i overfladen.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N