Vorup gamle kirketomt
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140310-14

Fredningsnr.
201311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatr. areal. Vorup gamle kirketomt og kirkegård. Den firesidede kirkegård måler i nord 32 m, i øst 62 m, i syd 60 m og i vest 60 m. Den omgives af et 1 - 1,5 m højt jorddige, der udvendigt er beklædt med marksten. Sydligst i østsiden en godt 1 m bred åbning, flankeret af to murede piller. Langs indersiden af diget en ældre løvtræsbeplantning. Iøv- rigt ligger kirkegården hen i græs med spredte løvtræer og stedvis kratbevoksning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1568 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Vorup har i den katolske tid udgjort et eget sogn. Om den gamle kirke vides der ikke ret meget. Kirken skal nedbrydes for at give byggemateriale til opførelsen af Dronningborg slot og slotsmøllen i Randers. Kirken er dog måske blevet stående endnu til 1568. Den til kirken hørende kirkegård benyttes også efter kirkens nedbrydning til 1876.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Den firesidede kirkegård måler i nord 32 m, i øst 62 m, i syd 60 m og i vest 60 m. Den omgives af et 1 - 1,5 m højt jorddige, der udvendigt er beklædt med marksten. Sydligst i østsiden en godt 1 m bred åbning, flankeret af to murede piller. Langs indersiden af diget en ældre løvtræsbeplantning. Iøvrigt ligger kirkegården hen i græs med spredte løvtræer og stedvis kratbevoksning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blåt kort. Dog fremgår af slidskade henover vestlige dige, at også indersiden har været stenklædt, altså kassemur. De murede piller ved indgangen på Ø-siden er nu fjernede. Stubbe af tætstillede løvtræer på digernes kroner hele vejen rundt. 4 træer står dog tilbage på østlige dige. Åben række af gamle løvtræer 2 m ingen for digernene hele vejen rundt. Hertil 6 løvtræer spredt på arealet. Iøvrigt græsklædt. En sti hen over arealet deler sig i V i to, der begge krydser V-diget med slidskader til følge. Beliggende op mod offentlig vej i Ø og med bebyggelse i N og S samt sportsplads i V. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdigt, men velholdt. Offenligt tilgængeligt. Et parkanlæg i sig selv. 8.1.1992. K.Lyngsie oplyser, at fjernelsen af de murede piller er o.k. M.B. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2003 Registreringsprojekt/ødekirker
Kulturhistorisk Museum Randers
Den kirke, der i middelalderen lå på den øde plads i Vorup, hed Nielstrup Kirke. Christian d. 3 befalede i 1552, at kirken skulle nedrives. Kirkegården var i brug til 1876, hvor Vorup fik en ny kirke.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer på selve diget. Mod vest 10 træer nedenfor diget på række. Mod syd 5 træer nedenfor diget på række. Desuden lidt spredte løvtræer og højt græs.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963