Karlssø

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-71

Fredningsnr.
282838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)
Fredningstekst

2828:38. Dæmning, til opstemning af vand i Karlssø. Ca. 70 m lang, orien­teret NØ-SV. Fra vandspejl til kronen 2 m. 4,5 m fra kronen ned til terræn på ydersiden (NV). Kronen er 7 m bred. Hele dæmningen 17 m bred. I den NØ-lige ende, på indersiden (SØ) ses rester af sten­sætning. Et moderne betonoverløb er anbragt ca. midt i dæmningen. Det tidligere overløb ses i NØ-enden. En vej fører hen over dæm­ningen. Det moderne betonoverløb er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.
Undersøgelsehistorie

1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning til opstemning af Karlsø. Ca. 70 m lang, NØ-SV, 4,5 m fra kronen ned til terræn på yderside, 12 m bred.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt - fra NV
Oversigt - fra SV