Tørkeris Sø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-72

Fredningsnr.
282839

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af vand i Tørkeris Sø. 42 m lang, ori­en­teret Ø-V. 1,5 m høj på indersiden (S) og 2 m høj på yder­siden (N). Kronen, på hvilken der løber en sti, er 2,5 m bred. Hele dæmningen er 12,5 m bred. Dæmningen har oprindeligt strakt sig ca. 20 m længere mod V. Her er der på indersiden kørt jord på, op i højde med kronen - i forbindelse med anlæg af golfbane (Tee-sted til hul 17). Hele dæmningen findes formodentlig intakt alligevel. Indersiden ses intakt.
Undersøgelsehistorie  (3)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning til opstemning af Tørkeris Sø. 42 m lang, Ø-V, op til 2 m høj, 12,5 m bred.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1104
Folkemuseet

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)