Lille Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-73

Fredningsnr.
282840

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning. 35 m lang, orienteret NØ-SV. 10 m i bredden, heraf 4 m krone, hvorpå der løber en skovsti. Højden på indersiden 1,2 m og højde på ydersiden 1,7 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning 35 m lang, NØ-SV, 10 m bred.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1105
Folkemuseet

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)